Wyszukaj:
Urząd Miejski w Kcyni
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Numery rachunków bankowych
•  Numery
  Sprawy do załatwienia
•  Punkt Obsługi Interesanta
•  Sposób załatwiania spraw
•  Podatki i opłaty
•  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Oferty sprzedaży i dzierżawy nieruchomości
•  Bonifikata na mieszkania
•  Nieruchomości
•  Dzierżawa-wynajem
•  Sprzedaż mienia Gminy Kcynia
•  Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego
  Aktualności
•  Informacje
•  Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników
•  Konkurs "Społecznik Roku Gminy Kcynia"
•  Otwarte konkursy ofert
•  Małe granty
•  Konkursy na stanowiska urzędnicze
•  Nabór na animatora Orlika
•  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Urząd Miejski w Kcyni
•  KONTAKT- Regulamin i struktura organizacyjna
•  Prowadzone wykazy, rejestry i ewidencje
  Organy
•  Burmistrz Kcyni
•  Zastępca Burmistrza
•  Rada Miejska w Kcyni
•  Skarbnik Gminy
•  Sekretarz Gminy
  Gmina
•  Statut Gminy Kcynia
•  Strategia rozwoju Gminy Kcynia
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Zamówienia publiczne
•  Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wzory oświadczeń majątkowych
  Prawo lokalne
•  Uchwały prawa miejscowego
•  Budżet
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia
•  Projekty Uchwał Rady Miejskiej
•  Uchwały Rady Miejskiej
•  Deklaracja, apele, stanowiska Rady Miejskiej oraz inne materiały z sesji Rady Miejskiej
•  Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
•  Sprawozdania finansowe
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Kontrole
  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych
•  Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego
•  Decyzje celu publicznego
•  Decyzje o warunkach zabudowy
•  Obowiązujące plany miejscowe
•  Wnioski dot. zagospodarowania przestrzennego nowe
  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Skrzynka podawcza
  Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
•  Nasze śmieci - gospodarka odpadami
•  Śmieci - deklaracja!
•  Książeczki do opłaty śmieciowej
•  Harmonogram odbioru odpadów
•  Jak segregować?
•  Rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki oraz limity odpadów
•  Oświadczenie wyręczyciel
•  Poziomy odzysku i recyklingu
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2015
  Ochrona środowiska
•  Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
•  Inwestycje-ocena oddziaływania na środowisko
•  PGOiPOŚ na lata 2008-2012
•  Rejestr działalności regulowanej
•  Rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych
•  Azbest
•  Górnictwo i geologia
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014 r.
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Archiwum
•  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
•  Wybory do Izb Rolniczych 2011
•  Powszechny Spis Rolny 2010
•  Wybory parlamentarne 2011
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  O nas
•  Zamówienia publiczne
  Wybory samorządowe w 2014 r.
•  Obwieszczenia i komuniakty
•  Dane teleadresowe
  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
•  Obwieszczenia i komuniakty
•  Dane teleadresowe
  Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
•  Obwieszczenia i komunikaty
•  Dane teleadresowe
  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory 2015 r.
  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Obwieszczenia i komunikaty
•  Dane teleadresowe
  Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.
•  Obwieszczenia i komunikaty
•  Dane teleadresowe
•  Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Górki Zagajne
•  Zarządzenia Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji
•  Informacje z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu sołeckiego Górki Zagajne
•  Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu sołeckiego Górki Zagajne
  Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu sołeckiego Górki Dąbskie
•  Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu sołeckiego Górki Dąbskie
  Rolnictwo
•  Ogłoszenia Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej
•  Szkody-gradobicie
Pomoc
Statystyki


5147532
od 22 marca 2006


 

Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
tel. (52) 589-37-20 lub 21
fax. (52) 589 37 22
e-mail: urzad@kcynia.pl 
www.kcynia.pl